Хрансервизинженеринг АД
 
 
bg   ru   en   tr
   
НОВИНИ  
 
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 »   
   
     
 
Новини  
 
” Фетус + ” - добавка за крави преди и след осеменяване

Възпроизводството на млечното стадо е сложен проблем, съчетаващ в себе си взаимодействие между  технологията на производство на мляко като суровина и  физиология на животните. Нарушените възпроизводителни функции на кравата предопределят ниското равнище на заплождане, значителната загуба на телета и къс период на използване на животните.  Възпроизводителната способност на кравите, осигурява не само размножаването им, но от нея в  значителна степен зависи млечната продуктивност, генетичният прогрес на стадото както и икономическата ефективност на фермата.

При нарушено възпроизводство икономическите разходи са много големи и биват:

Преки икономически загуби  – от не получени телета,  мляко и завишени средства за осеменяване и лечение на животните.

Косвени икономически загуби – от забавен генетичен прогрес на стадото в следствие на удължаване генерационният интервал.

През последните години процентът на ценни, но бракувани поради безплодие крави нараства значително като е достигнал  40% и повече в стуктурата на брака. Това е следствие на един от основните проблеми, които фермерите наблюдават през последните десетилетия  тихо протичащият еструс, наред с това над 50% от случаите еструсът трае по-малко от 10 ч.

Разработеният от Хрансервизинженеринг  АД продукт ”Фетус +”  представлява един концентриран микс от витамини и минерали, към който е добавен и пробиотик.

Продуктът е така разработен, че гарантира :

·         Оптимална репродуктивна способност.

·         Ясно проявен еструс, с оптимална продължителност.

А включването  му в количества от 130гр. за крави от дребните породи и 150гр. дневно на глава  за крави от едрите породи включени към общата целодневна дажба позволява употребата  му и на места където фермерите не разполагат със специализирани фуражни смесители и миксери.

 
 

 

 
     
 
 
  © 2010 Hranservice Engineering | Created by Vilex