bg   ru   en   tr
   
НОВИНИ  
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 »   
   
     
 
 

Хрансервиз инженеринг АД е производствена и търговска компания

Нашата основна дейност е да осигуряваме цялостно и надеждно обслужване на консуматорите на комбинирани фуражи за постигане на високата им ефективност като производители. Целта ни е това да става изцяло по изискванията на съвременната наука и технологии по хранене на селскостопанските животни, птици и риби.

Красимир Куртев
Изпълнителен директор

 
 

 

Хрансервиз инженеринг

е акционерно дружество, лидер в производството на витаминно-микроелементни премикси, минерални смески, биоконцентрати. То е наследник на 30-годишния богат опит и традиции на своя предшественик - "Зърнени храни и фуражна промишленост".

Хрансеризинженеринг предоставя на своите клиенти конкурентоспособни продукти и услуги, които в най-голяма степен удовлетворяват техните конкретни потребности и изисквания. Основен принцип в нашата дейност е принципът на ориентация към потребителя. Ние изцяло се ръководим от интегрирания европейски подход към хранителната безопасност "от полето до масата".

Нашите принципи са:

• отговорност за здравето на консуматорите

• отговорност за здравето и благополучието на животните

• отговорност за опазване на околната среда

Ние осигуряваме на нашите клиенти безплатна консултантска помощ по всички въпроси, свързани с храната и храненето на техните животни, консултантска помощ при прилагането
на нови концепции и технологии, анализи на фуражни суровини и фуражи, софтуер.

 

 

 

 

 
     
 
 
  © 2010 Hranservice Engineering | Created by Vilex