Хрансервизинженеринг АД
 
 
bg   ru   en   tr
   
НОВИНИ  
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 »   
   
     
 
Новини  
 
Протектирани мазнини срещу отрицателен енергиен баланс при кравите предлага ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД.

Проблемите в млечното говедовъдство са много и най-разнообразни, но един от тях е изключително сериозен и с големи негативни последици. Именно, проблемът с репродуктивната способност на говедата.

 

Нормалният сервиз-период при кравите е в рамките на 80-85 дни. На практика, това гарантира получаване на теле всяка календарна година. Практиката обаче показва, че под 20% от кравите се заплождат в този диапазон от 85 дни.

 

Причините в отделните говедовъдни стопанства са различни, но една от тях стои в основата – неадекватното хранене в началото на лактацията. Изключително критичен период, характеризиращ се с отрицателен енергиен баланс. Непосредствено, след отелването, всички крави използват телесни резерви за покриване на повишените си нужди от енергия за реализацията на по-високата си млечна продуктивност през този период. Колкото по-висока е максималната млечност, толкова по-голяма е лактационната млечност. В такъв случай, периодът на недохранване и на отрицателен енергиен баланс се увеличава. Този негативен ефект налага осигуряване на висока енергийна хранителност на дажбата за скоро отелените крави.

 

Включването на протектирани мазнини в дажбата е начин за обезпечаване на тези енергийни нужди. Енергийната стойност на мазнините е до 2.5 пъти по-висока от тази на зърнените фуражи. Включването им в дажбата, с цел осигуряване на допълнителна енергия за високо-продуктивните животни, гарантира превенция на липомобилизиращия синдром при енергиен дисбаланс като по този начин се предотвратяват и случаите на кетоза.

 

Ефект от използването на протектираната мазнина НУТРАКОР 88, предлагана от Хрансервизинженеринг АД са: по-висок млеконадой, нормална инволюция на матката, запазване на телесната оценка и междуотелен период с нормална продължителност. Тя включва перфеткна комбинация от калциеви соли на дълговерижни мастни киселини като нивото на мазнини в продукта е над 84%.

 
 

 

 
     
 
 
  © 2010 Hranservice Engineering | Created by Vilex